background

Test mięśniowy Lovetta (skala Lovetta) jest to  metoda oceny siły mięśniowej, stosowana w kinezyterapii do badań każdej grupy mięśniowej.

 Testowanie mięśni przeprowadza się w określonych pozycjach wyjściowych wg 6 - stopniowej skali, w której

 0 – stanowi brak napięcia mięśniowego,

1 – określa ślad napięcia przy próbie wykonania ruchu czynnego,

2 – wskazuje na możliwość wykonania ruchu czynnego w odciążeniu (25%),

3 – świadczy o możliwości wykonania ruchu czynnego bez obciążenia (50% siły),

4 – oznacza możliwość wykonania ruchu czynnego z małym obciążeniem (75% siły),

5 – wyraża pełną zdolność do wykonania ruchu czynnego z dużym obciążeniem (100% siły).

2019  Gabinet Fizjoterapii Przemysław Miodek