background

WYZNACZNIKI (DETERMINANTY) CHODU

Wyznaczniki chodu prawidłowego:

 

-  wyróżniamy 6 determinant chodu

- trzy z nich dotyczą zmiany położenia miednicy i stawów biodrowych

dwa zakresu ruchu w stawach kolanowych

- jeden stawów skokowo-goleniowych

są to wyznaczniki kinematyczne

- dotyczą chodu po gładkiej poziomej płaszczyźnie

Skręty miednicy w płaszczyźnie poziomej

określenie prawidłowego ustawienia miednicy i stawów biodrowych w płaszczyźnie poprzecznej w fazie podwójnego podparcia

w chwili wysunięcia nogi wykrocznej do przodu miednica podąża za ruchem i wysuwa swą wykroczna stronę nieco do przodu

- wykazuje ona skręt w płaszczyźnie poziomej około 4° do przodu i 4° do tyłu

- ruch odbywa się w obu biodrach

- na skutek ruchów miednicy udo nogi wykrocznej – rotacja zewnętrzna, udo nogi podpierającej w rotacji wewnętrznej

- skręcanie się miednicy wydłuża krok

Pochylenie miednicy w płaszczyźnie czołowej

określa ustawienie miednicy i stawów biodrowych w płaszczyźnie czołowej

podczas chodu miednica (w warunkach prawidłowych) ustawia się lekko ukośnie, opadając w stronę kończyny przenoszonej

- staw biodrowy kd. podporowej – ustawiony w przywiedzeniu

staw biodrowy kd. przenoszonej – ustawiony w identycznym odwiedzeniu

miednicę przed większym opadaniem w kierunku kończyny przenoszonej zabezpiecza napięcie mięśnia pośladkowego średniego po stronie przeciwnej

Ruchy boczne miednicy

- określa konieczność bocznych przemieszczeń miednicy w czasie chodu, wynikających z naprzemianstronnego obciążania kończyn dolnych

- miednica podąża w kierunku nogi podporowej

- ruchu boczne miednicy najbardziej widoczne są podczas wolnego chodu

- podczas biegu zostają całkowicie zniwelowane

- wykonywane są w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i obu stawach biodrowych (przywodzenie + odwodzenie + rotacja)

- wielkość wychyleń bocznych miednicy jest osobniczo różna

Zgięcie w stawie kolanowym w fazie podporowej

- określa wielkość kąta zgięcia stawu kolanowego kończyny podporowej w fazie pełnego obciążenia

- musi on wynosić około 20°

- w fazie podporu gdy pięta styka się z podłożem kolano  jest wyprostowane

- zaraz potem ulega zgięciu, aż stopa przyłoży się podeszwą do podłoża

zaraz po okresie pełnego obciążenie stopy znowu następuje gwałtowny wyprost stawu kolanowego

- zgięcie stawu kolanowego w chwili gdy masa ciała przenosi się do przodu ponad nogą podporową, redukuje wysokość środka ciężkości

Skrócenie czynnościowe kończyny w fazie przenoszenia

- określa wymaganą wielkość skrócenia czynnościowego kończyny dolnej w fazie przenoszenia

kończyna przenoszona powinna przemieszczać się do przodu dokładnie w płaszczyźnie strzałkowej przeprowadzonej przez staw biodrowy

miednica po tej stronie jest lekko opuszczona

- skrócenie czynnościowe odbywa się we wszystkich trzech stawach

- największe jest w stawie kolanowym

kolano zgina się  zaraz po styku pięty z podłożem gdy kostki unoszą się zakreślając łuk ponad stępem oraz po raz drugi gdy pięta zaczyna się unosić a stopa przygotowuje się do odbicia

- aby chód mógł być prawidłowy, staw kolanowy musi mieć możliwość zgięcia do kąta 65° (w fazie przenoszenia)

Ruchy stopy i stawu skokowo-goleniowego w płaszczyźnie strzałkowej

- określa kątową wielkość zakresu ruchomości w stawach skokowo-goleniowych w płaszczyźnie strzałkowej, która jest potrzebna przy prawidłowym chodzie

- od 15° (W) do 20° (Z)

Izochronia

- polega na równym w czasie obciążaniu lewej i prawej kończyny dolnej

Izometria

polega na wykonywaniu równej długości kroków prawą i lewą kończyną dolną

Izotonia

polega na prawidłowej koordynacji ruchów kończyn górnych i tułowia z praca kończyn dolnych

2019  Gabinet Fizjoterapii Przemysław Miodek