background

Masaż segmentarny

 

masaz1

 

 

Masaż segmentarny jest to zabieg fizykalny, składający się z szeregu chwytów i opracowań, których ściśle określona technika i kolejność wykonywania pozwala na wykrywanie i usuwanie zmian chorobowych,  często również przyczyn chorobowych na drodze odruchowej. 

Znajduje szczególne zastosowanie w leczeniu chorób narządów wewnętrznych.

Masaż segmentarny uwzględnia wszelkie możliwe zmiany odruchowe powstające w różnych tkankach i przyczynia się do ich usuwania poprzez zastosowanie szczególnych, ściśle określonych rękoczynów. 

Ze względu na wywieranie znacznego wpływu na funkcjonowanie narządów wewnętrznych oraz możliwości leczenia i usuwania zmian odruchowych w narządach i tkankach, metoda ta jest uzupełnieniem masażu klasycznego.

Wskazania do stosowania masażu segmentarnego:

  • czynnościowe, zwyrodnieniowe i przewlekłe gośćcowe choroby kręgosłupa, stawów i tkanek miękkich, stany pourazowe (skręcenia, zwichnięcia, złamania)
  •  czynnościowe i przewlekłe choroby narządów wewnętrznych,  - zaburzenia krążenia,
  • zaburzenia wegetatywne układu nerwowego,
  • zaburzenia w funkcjonowaniu gruczołów wewnątrzwydzielniczych.

Przeciwwskazania do stosowania masażu segmentarnego: 

  • wszystkie ostre bakteryjne zapalnie tkanek i narzadów wymagające
  •  brak zmian odruchowych, interwencji chirurgicznej, 
  • wszystkie zakażenia ogólne przebiegające z wysoką temperaturą,
  •  choroby nowotworowe
  •  krwawienia i krwotoki oraz gruźlica
  • ostre stany zapalne,

masaz2

 

2019  Gabinet Fizjoterapii Przemysław Miodek