background

Kinezyterapia Częstochowa

W gabinecie prowadzona jest kompleksowa terapia ruchowa od ćwiczeń biernych stosowanych w ciężkich dysfunkcjach ruchowych przez wymagające większej sprawności ćwiczenia czynne oporowe czy też czynne  w odciążeniu. W skład kinezyterapii wchodzą następujące zabiegi:

 

•    Ćwiczenia bierne

 

•    Ćwiczenia czynne w odciążeniu

 

•    Ćwiczenia czynne wolne

 

•    Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem

 

•    Ćwiczenia specjalne

 

•    Ćwiczenia czynne z oporem

 

•    Ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane

 

•    Ćwiczenia izometryczne

 

•    Ćwiczenia ogólnousprawniające i inne

 

•    Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej

 

•    Mobilizacje i manipulacje

fizjo1

 

2019  Gabinet Fizjoterapii Przemysław Miodek