background

Prawo VIENA – długość fali promenowania emitowanego przez ogrzane ciało jest odwrotnie

proporcjonalne do jego temp. bezwzględnej.

Prawo STEFANA – BOLTZMANNA – każde ciało o temp wyższej od zera bezwzględnego

jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego, którego ilość  jest wprost

proporcjonalna do czwartej potęgi jego temp. w skali Kelvina.

REAKCJE LEWISA – przy niezbyt nasilonym działaniu zimna, połączenie tętniczo żylne

naprzemiennie zwężają się i rozszerzają co zapewnia wystarczający przepływ krwi, występuje

głównie w naczyniach jest mech obronnym.

Prawo Du Bois REYMONDA – przyczyną powstania bodźca elektrycznego nie jest sam

prąd ale dostatecznie szybka zmiana jego natężenia w czasie.

Prawo ARCHIMEDESA – siła wyporu zgodnie z tym prawem zależy od stanu zanurzenia

ciała w wodzie , od objętości wypartej przez nie wody.

Prawo SZULTZA – słaby bodziec działa jedynie podtrzymująco na procesy życiowe, bodźce

średniego działają na nie jedynie usprawniająco, ćwicząco, a bodźce sline działają

niekorzystnie, hamując reakcje lub wywołując reakcje paradoksalne

Prawo GROTHUSA-DRAPERA: przemiany fotochemiczne układu regulującego wywołuje

promieniowanie pochłonięte; na przebieg reakcji fotochem. nie ma wpływu pr odbite,

przepuszczone lub rozproszone

Prawo DASRE – MORATA (zachowanie się naczyń krwionośnych pod wpływem ciepła)

Bodźce termiczne (ciepło lub zimno) działające na duże pow.skóry powodują przeciwne do

naczyń skóry zachowanie się dużych naczyń kl.piersiowej i jamy brzusznej. Naczynia nerek,

śledziony i mózgu mają taki sam odczyn jak skóra.

Prawo LAMBERTA – natężenie promieniowania padającego na skórę zależy od kąta

padania oraz jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości między źródłem

promieniowania a osobą naświetlaną.

Prawo OHMA – zgodnie z nim w miarę zwiększania się odległości między elektrodami

tkanki stawiają coraz większy opór przepływowi prądu.

Prawo COLUMBA – W polu elektrycznym jony ulegają przesunięciu zgodnie z tym

prawem, czyli jony + będą podążały w kierunku bieguna -, a jony obdarzone – w kierunku +

 Reguła AMPERE’A – z niej wynika że indukcja magnetyczna równa jest sile, z jaką pole

magnetyczne działa na jednostkę długości przewodnika umieszczonego prostopadle do

kierunku pola magnetycznego i przez który przepływa prąd elektryczny o netężeniu

jednostkowym.

Prawo FARADAYA – Masa substancji wydzielająca się na elektrodzie w procesie

elektrolizy jest wprost proporcjonalna do czasu przepływu oraz natężenia prądu 

2019  Gabinet Fizjoterapii Przemysław Miodek